Saturday, December 06, 2008

The Time We Were Family

...

1-12 ธันวาคม 2551 อาร์ตกอริลล่าส์ อาร์ตแกลเลอรี่ภูมิใจเสนอนิทรรศการศิลปะ “The Time We Were Family ” นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยของเจี๊ยบ ประชากุล ที่บันทึกช่วงเวลาระหว่างปีสุดท้ายที่เธอใช้ชีวิตในกรุงลอนดอนกับกลุ่มเพื่อนสนิทจากบ้าน 3 หลังผ่านภาพสีอะครีลิคและภาพยนตร์สั้น

...

No comments: