Sunday, August 19, 2007

สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ

...

ภาพดอกไม้ที่สนามหน้าบ้านของผมเอง ดอกอะไรบ้างผมก็ไม่รู้จักหรอกครับ รู้แค่ว่าดอกไม้สีสวยมักไม่มีกลิ่นหอม ดอกไม้ไม่มีสีต่างหาก ที่หอมที่สุด

...

No comments: