Sunday, March 23, 2008

Blur Vision

...


คลิปวิดีโอที่ตั้งใจถ่ายให้เอาท์โฟกัสทั้งหมด เพื่อให้เห็นแสงไฟบนท้องถนนกรุงเทพฯ ยามค่ำคืนในมุมมองใหม่ ถ่ายทำผ่านกระจกหน้าต่างด้านหน้าและด้านข้างของรถเมล์สาย 203 ภาพที่เห็นคือบริเวณถนนจรัลสนิทวงศ์ตั้งแต่แยกซังฮี้ ไปจนถึงสะพานพระรามเจ็ด นำมาตัดต่อใส่เพลงซาวนด์แทร็ค จากหนังเรื่อง All About Lily Chou-Chou ด้วยความอนุเคราะห์จากน้องเจี๊ยบ

...

No comments: