Monday, March 24, 2008

หนังสือทำมือ

...


ไม่ได้ทำเอง แต่แกงค์เพื่อนๆ ที่เว็บ http://lonesome-cities.exteen.com/ เขาลงมือและลงทุนทำกันเอง โดยเอาบทความและเรื่องแต่ง "Lonesome Cities - คนหนุ่มในเมืองหนึ่ง โครงการหนึ่ง" มารวมเล่มแบบทำกันเล่นๆ สนุกๆ

ผมยังไม่เห็นตัวเล่มจริงๆ เลย เดาว่าคงใช้วิธีถ่ายเอกสารและเย็บเล่มด้วยมือ ขนาดคงเท่าพอคเก็ตบุคเล่มบางๆ ทั่วไป แต่ก็สงสัยว่าเขาจะเอางานของผมไปลงรวมอยู่ในเล่มๆ อย่างนั้นได้อย่างไร เพราะงานส่วนใหญ่ที่ส่งไปในโครงการนี้ มันเป็นภาพวาด การ์ตูน และคลิปวิดีโอสั้นๆ ตอนที่ทำส่งไปแต่ละชิ้นนั้น คิดว่าคงจะแค่ใส่ในเว็บ รอให้คนเปิดเข้ามาอ่าน ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะทำออกมาเป็นเล่มกระดาษแบบนี้

คนทำแจ้งว่าทำออกมา 50 เล่ม ฝากวางขายเฉพาะที่บูธอัลเทอร์เนทีฟไรเตอร์ ของพี่นิวัต พุทธประสาท สุดสัปดาห์นี้ใครที่ว่างๆ และจะไปเดินงานหนังสืออยู่แล้ว ก็ลองแวะเวียนไปถามหาเล่มนี้กันได้ครับ

ปล. ยังไม่รู้เลยว่าเล่มละกี่บาท หนากี่หน้า
ปล2. ขอบคุณ อนุกูล เหมาลา วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา และ มารุต เหล็กเพชร


...

No comments: