Thursday, January 11, 2007

ภาพแฟชั่นเซ็ทในเล่ม

...

แอบไปเป็นนายแบบถ่ายภาพแนวแฟชั่นมาครับ โปรดสังเกตว่ายังโพสต์ท่าไม่มืออาชีพเท่าไร


1. ฟันเหลืองไปหน่อย ควรรีบไปเคลือบขาว
2. ข้าคือ ยิ่งยง ยอดบัวงาม
3. แข็งทื่อเป็นท่อนไม้


...

No comments: