Wednesday, July 01, 2009

DL - Digital Lifestyle เล่มที่ 3

...


 


เสร็จแล้ว!!


เล่นเอาไมเกรนขึ้น ปวดไหล่ขวา และต้องการการนวดร่างอย่างรุนแรง เฮ่อออ


 


ธีมคอนเซ็ปต์ของเล่มนี้ คือ Dynamic Range in Digitlal Age


"At the darkest moment ... come the light."


  


...


 


 

No comments: